Grupės Nėštumo kalendorius

skaitiniai

mazuteliai.lt

naudojimo taisyklės

1. Registracija svetainėje ir asmeninis profilis

 
Svetainėje registruotis gali kiekvienas lankytojas. Kiekvienam registruotam nariui automatiškai sukuriamas asmeninis profilis. Registracija yra būtina klausimų uždavimui, taškų kaupimui, kitų narių profilių peržiūrai.
Svetainės administratorius pasilieka teisę šalinti narius, t.y. trinti jų registracijos duomenis ir profilius, jeigu nariai šiurkščiai pažeidžia šias taisykles, trukdo normaliam bendruomenės funkcionavimui, teršia svetainę beprasmiais klausimais ir atsakymais.
Į asmeninį profilį gali būti keliamos nuotraukos. Nuotraukos yra matomos tik registruotiems svetainės nariams. Narys turi teisę bet kada papildyti arba sumažinti savo nuotraukų galeriją.
Svetainėje užsiregistavęs ir klausimą uždavęs arba atsakymą pateikęs narys savo profilio pašalinti negali. Šalinama gali būti tik asmeninė informacija bei nuotraukų galerija. Užduoti klausimai ir parašyti atsakymai, jeigu jie nepažeidžia svetainės taisyklių, nėra šalinami net ištrynus nario profilį. Pašalinus nario profilį, klausimų ir atsakymų autorius lieka anonimiškas. 
 
2. Klausimų uždavimas, atsakymų rašymas, bendravimas
 
Visi nariai gali užduoti klausimus svetainės Klausimų ir atsakymų rubrikoje. Klausimų uždavimas yra nemokamas.
Klausimas turi būti prasmingas, parašytas taisyklinga lietuvių kalba, nepažeidžiantis Lietuvos Respublikos įstatymų, priskirtas konkrečiai kategorijai ir subkategorijai pagal klausimo esmę.
Bendravimas tarp narių svetainėje galimas per vidinę susirašinėjimo sistemą arba per specialiai tam skirtą rubriką „Bendrauk“. Bendro pobūdžio bendravimas per klausimų ir atsakymų rubriką yra draudžiamas ir bus baudžiamas šalinant tokius klausimus bei atsakymus ir nubraukiant taškus.
Klausimų rubrikoje draudžiama rašyti teiginius, kurie nėra klausimai, sveikinti įvairiomis progomis, ieškoti bendraminčių, burti grupes. Tokios veiklos turi vykti bendravimui ir diskusijoms skirtose rubrikose "Grupės", "Bendrauk". Visi pasiūlymai dėl svetainės tobulinimo, pakeitimų bei pageidavimai turi būti rašomi tiesiai svetainės administratoriams arba el. paštu info@mamanija.lt
Atsakymai taip pat turi atitikti lietuvių kalbos stiliaus bei gramatikos taisykles, privalo būti išsamūs, naudingi ir aiškūs. Klausimų ir atsakymų rubrikoje draudžiama rašyti atsakymus, kurie neatitinka klausimo esmės, siūlyti informacijos ieškoti kituose puslapiuose arba per paieškos sistemas, atsakymą rašyti per kelias dalis, t.y. daugiau nei viename atsakymo langelyje, nerekomenduojama dėkoti už atsakymus, rašyti kitus komentarus, nesusijusius su klausimo esme. Atsakymai, neatitinkantys šių reikalavimų, šalinami be atskiro perspėjimo. Visi pasiūlymai dėl svetainės tobulinimo, pakeitimų turi būti rašomi tiesiai svetainės administratoriams.
Klausimuose ir atsakymuose draudžiama skelbti masinę reklamą kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, reklamuoti kitus internetinius puslapius be svetainės valdytojo sutikimo. Šias sąlygas pažeidžiantys klausimai ir atsakymai bus šalinami, o paskelbusiam nariui bus taikomos šiose taisyklėse numatytos sankcijos.
 
3. Taškai
 
Taškai yra skirti atsidėkoti nariams, už kitiems nariams suteiktus naudingus patarimus ir vertingą informaciją, kurią jie pateikia klausimų-atsakymų rubrikoje. 
Taškai suteikiami tada, kai nario atsakymas kitų narių įvertinamas teigiamai. 
 
 
4. Autorinės teisės
 
Visos svetainėje pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso svetainės administratoriui arba atitinkamoms trečiosioms šalims.
Komentarai ir atsakymai ir kitas narių sukurtas turinys priklauso atitinkamiems svetainės lankytojams. Pateikdami informaciją viešai svetainėje nariai sutinka, šią informaciją svetainės administratorius naudotų savo nuožiūra tiek pačioje svetainėje, tiek kitose medijose be atskiro lankytojo atsiklausimo ir atlygio. 
 
5. Svetainės techninis ir programinis veikimas
 
Svetainės administratorius siekia nuolatinio tinkamo svetainės veikimo, tačiau negali garantuoti, kad svetainės bus pasiekiama visiems lankytojams visu laiku.
Svetainės administratorius, lankytojai ir nariai nėra apsaugoti nuo techninių klaidų, kurios gali kilti dėl netinkamo techninės ar programinės įrangos veikimo. Jei dėl šių klaidų dingsta vartotojų sukurtas turinys, taškai ar kita informacija, svetainės administratorius sieks ją atstatyti, tačiau neprisiima atsakomybės už atstatymo rezultatus. Tokiu būdu dalis informacijos gali negrįžtamai dingti.
Svetainės lankytojai ir nariai yra reginami pranešti administratoriui apie pastebėtus svetainės veikimo netikslumus.
 
6. Kita informacija
 
Šios taisyklės yra komplementarios Privatumo politikai ir turi būti skaitomos kompleksiškai.
Svetainės administratorius pasilieka teisę keisti šias taisykles savo nuožiūra be atskiro lankytojų ir narių atsiklausimo. Administratorius sieks, kad nariai susipažintų su taisyklių pakeitimais, todėl informuos apie pasikeitimus per vidinę susirašinėjimo sistemą.
 
Paskutinė redakcija: 2015 m. vasario 8 d.