Grupės Nėštumo kalendorius

skaitiniai

mazuteliai.lt

privatumo politika


Svetainės valdytojas (toliau – valdytojas) supranta registruotų http://www.mamanija.lt lankytojų (toliau – svetainės narių) asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl laikosi visų Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų ir rekomendacijų bei šios Privatumo politikos. 

 

1. Duomenų kaupimas 

 

Valdytojas kaupia ir saugo šiuos duomenų subjekto duomenis: 

- Registracijos duomenys. Registracijos metu valdytojas renka demografinius ir pomėgių duomenis, taip pat duomenis, kurie identifikuoja asmenį. 

- Automatiškai kaupiami duomenys. Valdytojas gali automatiškai kaupti duomenis apie svetainės nario lankomus svetainės puslapius ir kitus http://www.mamanija.lt svetainėje atliekamus veiksmus. 

 

2. Duomenų naudojimas 

 

Valdytojas gali naudoti duomenų subjekto duomenis šiais būdais: 

- Paslaugų teikimui. Asmens duomenys gali būti panaudoti atrinkti ir pateikti individualizuotus pasiūlymus ir kitą informaciją. 

- Statistikai. Anonimizuoti svetainės narių duomenys gali būti naudojami statistikai ir kitoms ataskaitos paruošti. 

 

3. Duomenų atskleidimas 

 

Valdytojas gali atskleisti duomenų subjektų asmeninius duomenis trečiosioms šalims šiais atvejais: 

- Atskirais atvejais valdytojas gali perduoti svetainės narių duomenų tvarkymą trečiais šaliai, kuri yra registruota Asmens duomenų valdytojų valstybiniame registre. 

- Valdytojas gali atskleisti svetainės narių duomenis valstybinėms institucijoms Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

4. Duomenų subjekto teisės 

 

Duomenų subjektas turi teisę: 

- atsisakyti pateikti registracijos metu prašomus duomenis. Tokiu atveju valdytojas negalės jam suteikti dalies ar visų svetainės paslaugų. 

- papildyti ir pakeisti savo duomenis. Tam reikia, prisijungus savo vartotojo vardu prie http://www.mamanija.lt svetainės, pasirinkti nuorodą „Mano Profilis“ dešiniajame viršutiniame svetainės lango kampe. 

- paprašyti valdytojo pateikti visą apie duomenų subjektą turimą informaciją. Valdytojas gali pareikalauti duomenų subjekto padengti visas informacijos pateikimo jam išlaidas. 

 

5. Duomenų apsauga 

 

Valdytojas rūpinasi klubo narių duomenų apsauga. Tam naudojamos įvairios techninės priemonės ir procedūros, kurios apsaugo nuo neteisėto priėjimo prie duomenų, jų naudojimo ir atskleidimo.  

Svetainės lankytojas pats atsako už jam suteikto vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumo užtikrinimą bei neatskleidimą trečiosioms šalims. Teisingas vartotojo vardas ir slaptažodis reikalingi prisijungti prie http://www.mamanija.lt svetainės ir naudotis jos paslaugomis. 

Internetas nėra 100% saugus komunikacijos kanalas, todėl valdytojas negali užtikrinti visiško internetu perduodamų duomenų saugumo ir konfidencialumo. Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl internetu perduodamų duomenų konfidencialumo praradimo. 

 

6. Privatumo politikos atnaujinimai 

 

Valdytojas gali retsykiais atnaujinti šią Privatumo politiką. Kiekvieną kartą atnaujinus Privatumo politiką, tai pažymima nurodant naują paskutinės redakcijos datą, kuri pateikiama šių taisyklių pabaigoje. 

Valdytojas įsipareigoja iš naujo informuoti kiekvieną registruotą klubo narį apie šia Privatumo politika, jeigu nauja jos redakcija iš esmės keičia arba išplečia asmens duomenų kaupimo, naudojimo ir atskleidimo būdus ir tvarką. 

 

7. Kontaktai 

 

Visais klausimais dėl šios Privatumo politikos reikia kreiptis į valdytoją: 

UAB „Atom Media“

Kaštonų g. 5-8, Vilnius

info@mamanija.lt  

Ši Privatumo politika yra neatsiejama Mamanija.lt svetainės (http://www.mamanija.lt) naudojimo teisinių sąlygų dalis. Kiekvienas registruotas svetainės lankytojas sutinka su šia Privatumo politika. 

 

UAB „Atom Media“ įregistravimo Asmens duomenų valdytojų valstybės registre kodas - P4137

 

Paskutinė redakcija: 2009 m. sausio 15 d.