Atsakomybė

Svetainės valdytojas (toliau - valdytojas) neatsako už interneto svetainėje Mamanija.lt skelbiamos informacijos naujumą, tikslumą, teisingumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi portale Mamanija.lt pateikta informacija. Už straipsnių, komentarų, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats vartotojas.

Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Komentarai priklauso atitinkamiems svetainės lankytojams.

Mamanija.lt svetainėje pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Šie netikslumai ir klaidos gali būti ištaisyti bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo (pranešimo).

Visais klausimais dėl atsakomybės apribojimo reikia kreiptis į valdytoją:

UAB „Disertus“

Perkūnkiemio 13 - 91, Vilnius

info@mamanija.lt

Ši atsakomybės apribojimo deklaracija yra neatsiejama Mamanija.lt svetainės (http://www.mamanija.lt) naudojimo teisinių sąlygų dalis. Kiekvienas svetainės lankytojas sutinka su šia Atsakomybės apribojimo deklaracija.

Paskutinė redakcija: 2017 m. gruodžio 30 d.