Taisyklės

TAISYKLĖS


1. Registracija svetainėje ir asmeninis profilis

Svetainėje registruotis gali kiekvienas lankytojas. Kiekvienam registruotam nariui automatiškai sukuriamas asmeninis profilis. Registracija yra būtina klausimų uždavimui, taškų kaupimui, kitų narių profilių peržiūrai.

Svetainės administratorius pasilieka teisę šalinti narius, t. y. trinti jų registracijos duomenis ir profilius, jeigu nariai šiurkščiai pažeidžia šias taisykles, trukdo normaliam bendruomenės funkcionavimui, teršia svetainę beprasmiais klausimais ir atsakymais.

Į asmeninį profilį gali būti keliamos nuotraukos. Nuotraukos yra matomos tik registruotiems svetainės nariams. Narys turi teisę bet kada papildyti arba sumažinti savo nuotraukų galeriją.

Svetainėje užsiregistravęs ir klausimą uždavęs arba atsakymą pateikęs narys savo profilio pašalinti negali. Šalinama gali būti tik asmeninė informacija bei nuotraukų galerija. Užduoti klausimai ir parašyti atsakymai, jeigu jie nepažeidžia svetainės taisyklių, nėra šalinami net ištrynus nario profilį. Pašalinus nario profilį, klausimų ir atsakymų autorius lieka anonimiškas.

2. Klausimų uždavimas, atsakymų rašymas, bendravimas

Visi nariai gali užduoti klausimus svetainės Klausimų ir atsakymų rubrikoje. Klausimų uždavimas yra nemokamas.

Klausimas turi būti prasmingas, parašytas taisyklinga lietuvių kalba, nepažeidžiantis Lietuvos Respublikos įstatymų, priskirtas konkrečiai kategorijai ir subkategorijai pagal klausimo esmę.

Bendravimas tarp narių svetainėje galimas per vidinę susirašinėjimo sistemą arba per specialiai tam skirtą rubriką „Bendrauk“. Bendro pobūdžio bendravimas per klausimų ir atsakymų rubriką yra draudžiamas ir bus baudžiamas šalinant tokius klausimus bei atsakymus ir nubraukiant taškus.

Klausimų rubrikoje draudžiama rašyti teiginius, kurie nėra klausimai, sveikinti įvairiomis progomis, ieškoti bendraminčių, burti grupes. Tokios veiklos turi vykti bendravimui ir diskusijoms skirtose rubrikose „Grupės“, „Bendrauk“. Visi pasiūlymai dėl svetainės tobulinimo, pakeitimų bei pageidavimai turi būti rašomi tiesiai svetainės administratoriams arba el. paštu info@mamanija.lt.

Atsakymai taip pat turi atitikti lietuvių kalbos stiliaus bei gramatikos taisykles, privalo būti išsamūs, naudingi ir aiškūs. Klausimų ir atsakymų rubrikoje draudžiama rašyti atsakymus, kurie neatitinka klausimo esmės, siūlyti informacijos ieškoti kituose puslapiuose arba per paieškos sistemas, atsakymą rašyti per kelias dalis, t. y. daugiau nei viename atsakymo langelyje, nerekomenduojama dėkoti už atsakymus, rašyti kitus komentarus, nesusijusius su klausimo esme. Atsakymai, neatitinkantys šių reikalavimų, šalinami be atskiro perspėjimo. Visi pasiūlymai dėl svetainės tobulinimo, pakeitimų turi būti rašomi tiesiai svetainės administratoriams.

Klausimuose ir atsakymuose draudžiama skelbti masinę reklamą kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, reklamuoti kitus internetinius puslapius be svetainės valdytojo sutikimo. Šias sąlygas pažeidžiantys klausimai ir atsakymai bus šalinami, o paskelbusiam nariui bus taikomos šiose taisyklėse numatytos sankcijos.

3. Taškai

Taškai yra skirti atsidėkoti nariams, už kitiems nariams suteiktus naudingus patarimus ir vertingą informaciją, kurią jie pateikia klausimų-atsakymų rubrikoje.
Taškai suteikiami tada, kai nario atsakymas kitų narių įvertinamas teigiamai.

3. Autorinės teisės

Visos svetainėje pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso svetainės administratoriui arba atitinkamoms trečiosioms šalims.

Komentarai ir atsakymai ir kitas narių sukurtas turinys priklauso atitinkamiems svetainės lankytojams. Pateikdami informaciją viešai svetainėje nariai sutinka, šią informaciją svetainės administratorius naudotų savo nuožiūra tiek pačioje svetainėje, tiek kitose medijose be atskiro lankytojo atsiklausimo ir atlygio.

4. Svetainės techninis ir programinis veikimas

Svetainės administratorius siekia nuolatinio tinkamo svetainės veikimo, tačiau negali garantuoti, kad svetainės bus pasiekiama visiems lankytojams visu laiku.

Svetainės administratorius, lankytojai ir nariai nėra apsaugoti nuo techninių klaidų, kurios gali kilti dėl netinkamo techninės ar programinės įrangos veikimo. Jei dėl šių klaidų dingsta vartotojų sukurtas turinys, taškai ar kita informacija, svetainės administratorius sieks ją atstatyti, tačiau neprisiima atsakomybės už atstatymo rezultatus. Tokiu būdu dalis informacijos gali negrįžtamai dingti.

Svetainės lankytojai ir nariai yra raginami pranešti administratoriui apie pastebėtus svetainės veikimo netikslumus.

5. Kita informacija

Šios taisyklės yra komplementarios Privatumo politikai ir turi būti skaitomos kompleksiškai.

Svetainės administratorius pasilieka teisę keisti šias taisykles savo nuožiūra be atskiro lankytojų ir narių atsiklausimo. Administratorius sieks, kad nariai susipažintų su taisyklių pakeitimais, todėl informuos apie pasikeitimus per vidinę susirašinėjimo sistemą.

Paskutinė redakcija: 2017 m. gruodžio 30 d.


PRIVATUMO POLITIKA


Svetainės valdytojas (toliau - valdytojas) supranta registruotų Mamanija.lt lankytojų (toliau - svetainės narių) asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl laikosi visų Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų ir rekomendacijų bei šios Privatumo politikos.

1. Duomenų kaupimas

Valdytojas kaupia ir saugo šiuos duomenų subjekto duomenis:

- Registracijos duomenys. Registracijos metu valdytojas renka demografinius ir pomėgių duomenis, taip pat duomenis, kurie identifikuoja asmenį.

- Automatiškai kaupiami duomenys. Valdytojas gali automatiškai kaupti duomenis apie svetainės nario lankomus svetainės puslapius ir kitus Mamanija.lt svetainėje atliekamus veiksmus.

2. Duomenų naudojimas

Valdytojas gali naudoti duomenų subjekto duomenis šiais būdais:

- Paslaugų teikimui. Asmens duomenys gali būti panaudoti atrinkti ir pateikti individualizuotus pasiūlymus ir kitą informaciją.

- Statistikai. Anonimizuoti svetainės narių duomenys gali būti naudojami statistikai ir kitoms ataskaitos paruošti.

3. Duomenų atskleidimas

Valdytojas gali atskleisti duomenų subjektų asmeninius duomenis trečiosioms šalims šiais atvejais:

- Atskirais atvejais valdytojas gali perduoti svetainės narių duomenų tvarkymą trečiais šaliai, kuri yra registruota Asmens duomenų valdytojų valstybiniame registre.

- Valdytojas gali atskleisti svetainės narių duomenis valstybinėms institucijoms Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi teisę:

- Atsisakyti pateikti registracijos metu prašomus duomenis. Tokiu atveju valdytojas negalės jam suteikti dalies ar visų svetainės paslaugų.

- Papildyti ir pakeisti savo duomenis. Tam reikia, prisijungus savo vartotojo vardu prie Mamanija.lt svetainės, pasirinkti nuorodą „Mano Profilis“ dešiniajame viršutiniame svetainės lango kampe.

- Paprašyti valdytojo pateikti visą apie duomenų subjektą turimą informaciją. Valdytojas gali pareikalauti duomenų subjekto padengti visas informacijos pateikimo jam išlaidas.

5. Duomenų apsauga

Valdytojas rūpinasi klubo narių duomenų apsauga. Tam naudojamos įvairios techninės priemonės ir procedūros, kurios apsaugo nuo neteisėto priėjimo prie duomenų, jų naudojimo ir atskleidimo.

Svetainės lankytojas pats atsako už jam suteikto vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumo užtikrinimą bei neatskleidimą trečiosioms šalims. Teisingas vartotojo vardas ir slaptažodis reikalingi prisijungti prie Mamanija.lt svetainės ir naudotis jos paslaugomis.

Internetas nėra 100 % saugus komunikacijos kanalas, todėl valdytojas negali užtikrinti visiško internetu perduodamų duomenų saugumo ir konfidencialumo. Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl internetu perduodamų duomenų konfidencialumo praradimo.

6. Privatumo politikos atnaujinimai

Valdytojas gali retsykiais atnaujinti šią Privatumo politiką. Kiekvieną kartą atnaujinus Privatumo politiką, tai pažymima nurodant naują paskutinės redakcijos datą, kuri pateikiama šių taisyklių pabaigoje.

Valdytojas įsipareigoja iš naujo informuoti kiekvieną registruotą klubo narį apie šia Privatumo politika, jeigu nauja jos redakcija iš esmės keičia arba išplečia asmens duomenų kaupimo, naudojimo ir atskleidimo būdus ir tvarką.

7. Kontaktai

Visais klausimais dėl šios Privatumo politikos reikia kreiptis į valdytoją:

UAB „Disertus“

Perkūnkiemio 13 - 91, Vilnius

info@mamanija.lt

Ši Privatumo politika yra neatsiejama Mamanija.lt svetainės (http://www.mamanija.lt) naudojimo teisinių sąlygų dalis. Kiekvienas registruotas svetainės lankytojas sutinka su šia Privatumo politika.

Paskutinė redakcija: 2017 m. gruodžio 30 d.